ukenru

11-12.06.2019р. «ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ з 1 січня 2019! Практика застосування нових правил в питаннях - ОРЕНДИ, СУБоренди землі; - отримання та реєстрації прав на землю; - плати за землю; - операціях з сільськогосподарськими земельними паями. ЗЕМЕЛЬНІ СПОРИ». Детальніше...


11-12 червня, КИЇВ | 31 травня, ОДЕСА. ЗЕМЛЯ! Зміни 2019! (Суб)Оренда. Договори. Реєстрація. Права. Переважне право. АГРОЗМІНИ. Масиви земель. Обмін. "Шахматки". Польові дороги. Невитребувані паї. Нерозподілені ділянки… Прощавай КСП. (Анти)Рейдерство. Безпека. Судові новинки! НГО: плата з 20% до 300%! Детальніше...


Семінар 28-29 травня в м.Києві | ДІЛОВОДСТВО ТА АРХІВНА СПРАВА В УКРАЇНІ. Нові зміни в Правилах організації діловодства та архівного зберігання. Сучасні технології та нові методи організації роботи. Електронний документообіг. Архів підприємства. Детальніше...


4-5 червня | Київ | Конференція | ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ в 2019р. ОРЕНДА ЗЕМЛІ. Нові зміни в земельному законодавстві та практика їх застосування. Оренда(суборенда). Договори. Реєстрація. Набуття, захист, припинення прав. Всеукраїнська НГО. Плата за землю. Детальніше...


 

Проект Земельної спілки України: "Десять кроків для подолання корупції у земельних відносинах"...

14-15 червня: «Земельні відносини: оренда, договори, реєстрація. Плата за землю. Земельні спори»


14-15 червня, Київ | ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ в 2018 р.

Нові зміни в земельному законодавстві та практика їх застосування. ОРЕНДА ЗЕМЛІ. ДОГОВОРИ. РЕЄСТРАЦІЯ. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ. ЗЕМЕЛЬНІ СПОРИ. Нова судова практика.

Приєднуйтесь та реєструйтесь тут →

Експерти заходу:

Кобилянський В. А. — адвокат, партнер Crowe LF Ukraine, один з найкращих фахівців-практиків України в галузі земельних правовідносин, один з авторів Земельного кодексу. | Кальніченко А. Г. — експерт, екс-керівник юридичного Департаменту Держгеокадастру, заступник гол. редактора журналу "Землевпорядний вісник", один з найкращих спеціалістів в галузі земельного права. | Штукатурова А. І. — старший юрист МЮФ Dentons ( входить до списку 50 провідних міжнародних юрфірм світу та ТОР-3 кращих юрфірм України в сфері земельного права). | Ручко О. М. — адвокат, радник МЮФ "ALEXANDROV&PARTNERS". Юридична компанія №1 для агробізнесу. | Близнюк П. М. — експерт в сфері землеустрою та земельного права ДУ "Інститут охорони ґрунтів України". Екс-заступник керівника обласного Держземагенства. | Гривнак К. Б. — Державний радник податкової служби ІІІ рангу, екс-керівник підрозділу ДФСУ.

Питання:

НОВІ ЗМІНИ В ЗЕМЕЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН.

 • Визначення предмету оренди: технічні та юридичні аспекти.
 • Перехід права оренди при переході права власності при будівництві. Яким чином це реалізується на практиці.
 • Реалізація переважного права оренди.
 • Право продажу оренди земель с/г призначення і його реалізація на практиці. Обмеження. Моделі, які можна використовувати.
 • Оренда земельних ділянок держпідприємств. Проблемні питання.
 • Узгодження меж земельних ділянок.
 • Оренда паїв та невитребуваних паїв. Процедура передачі або хто може розпоряджатися такими землями. Обов'язкові умови договору реєстрації.
 • Подвійна реєстрація права оренди: що робити до та після.
 • Складні питання оренди: лісосмуги, польові дороги.

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ. Вимоги до договорів оренди, ризики невідповідності та шляхи захисту. Укладання, особливості держреєстрації. Що потрібно передбачити в договорі щоб уникнути спорів. Розрахунок строку дії. Управління договірними відносинами на підприємстві: різні строки, реєстрація, продовження. Встановлення та порядок зміни орендної плати за землю в т.ч. в односторонньому порядку. Внесення змін. Заміна сторони договору. Реалізація права на поновлення договору оренди. Розірвання договору оренди, в т.ч. в односторонньому порядку. Надання земельних ділянок у спільну оренду. Зміна власника орендованих земельних ділянок та вплив цього факту на договір оренди землі та його реєстрацію.

АЛЬТЕРНАТИВА ДОГОВОРАМ ОРЕНДИ ПРИ РОБОТІ з ЗЕМЛЕЮ, в т.ч. в залежності від галузевих особливостей. Локальна практика. Типовий договір сервітуту (локальна практика): чому потрібно використовувати два Кодекси, маневри та можливості сервітуту. Суперфіцій. Підстави виникнення, припинення. Правові наслідки припинення суперфіцію щодо подальшої долі зведених споруд. Як не втратити суперфіцій, доказова база. Емфітевзис. Особливості договору емфітевзису для с/г потреб. Особливості визначення виплат в договорі емфітевзису та їх вплив на обов'язкові земельні платежі Типовий договір емфітевзису (локальна практика): його можливості для структурування угод з "агрогравцми". Інвестиційні договори. Договір спільної діяльності. Договір спільної обробки. Попередні договори оренди землі, при необхідності отримати земельну ділянку через аукціон. Договір компенсації за користування земельною ділянкою - коли їм користуватись, можливості уникнути відповідальності: Варіанти договірних конструкцій.

ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР: функціонування, порядок ведення. Реєстрація ділянок та обмежень в ДЗК. Виправлення помилок у відомостях ДЗК.

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РЕЧОВИХ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ. Запровадження механізму автоматичного обміну даними між Реєстром прав та Держгеокадастром. Зміни в процедурах реєстрації прав.

 • Особливості держреєстрації прав через сільські, селищні, міські ради та райдержадміністрації.
 • Особливості реєстрації прав на земельну ділянку державної та комунальної власності.
 • Реєстрація права оренди та договору оренди.
 • Реєстрація договорів суперфіцію та емфітевзису.
 • Реєстрація прав на земельну ділянку в порядку спадкування. Переоформлення прав при "відумерлій" спадщині.
 • Реєстрація прав у разі поділу, виділу, об'єднання.
 • Вимоги до держреєстрації невитребуваних паїв.
 • Реєстрація обмежень та обтяжень на земельну ділянку. Реєстрація заборони вчинення реєстраційних дій за заявою власника.

ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ (аукціонів): Електронні земельні торги.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗМІНА ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Особливості по деяких категоріях земель.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ЗЕМЛІ. Операції з земельними паями. Управління невитребуваними паями. Ризики дозволених операцій.

 • Набуття права власності на с/г землі: законні механізми.
 • Фермерські господарства - нюанси правового статусу. Оформлення та переоформлення земельних ділянок, наданих для ведення фермерського господарства.
 • Операції з земельними паями. Невитребувані, нерозподілені, неоформлені. Управління невитребуваними паями. Що робити, якщо не давався дозвіл на паювання. Що робити, коли пайовики не хочуть укладати/продовжувати договір оренди. Особливості використання земельних паїв на меліорованих землях та багаторічних насадженнях.
 • Управління землями померлих. Неоформлена, недооформлена та "відумерла" спадщина - що робити у кожній ситуації. Як оформити відносини із спадкоємцями землі, які ще не оформили свої права на землю.
 • Обмін земельними ділянками. Міна однієї на іншу ділянки. Пакетна міна.Ризики операцій міни.
 • Добровільна відмова від права власності.
 • Будівництво на с/г землях. Що можна будувати на с/г землях.
 • Використання с/г земель для інших цілей.

ПРИПИНЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН. ЗАХИСТ ПРАВ НА НЕЗІБРАНИЙ УРОЖАЙ.

ЗЕМЛІ СПЕЦПРИЗНАЧЕННЯ. ОСОБЛИВОСТІ НАБУТТЯ ПРАВ НА ЗЕМЛІ ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, ЕНЕРГЕТИКИ, ПРОМИСЛОВОСТІ.

 • Використання земель спецпризначення.
 • Проблемні питання реєстрації прав на землі спецпризначення.
 • Встановлення сервітуту, право постійного користування.
 • Особливості будівництва на землях промисловості.
 • Відведення нових земельних ділянок, в т.ч. для промислових цілей. Відшкодування збитків власникам та землекористувачам та втрат с/г та л/г-виробництва.
 • Розміщення промислових об'єктів на землях с/г призначення.
 • Інвентаризація земель промислових підприємств.
 • Порядок відводу земель в межах прибережно-захисних смуг.

ПЛАТА за ЗЕМЛЮ: від нарахування до сплати. Компетенція сільських, селищних, міських рад щодо встановлення плати за землю. Правильність застосування нормативної грошової оцінки.

ОРЕНДНА ПЛАТА. Встановлення, порядок та підстави зміни в т.ч. в односторонньому порядку. Особливості для земель державної та комунальної власності.

НОВЕЛИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ вирішення земельних спорів.

Корисно? Детальна програма тут →

Не пропустіть:

7—8 июня, Киев | ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 2018 г. Составление, расторжение, исполнение хозяйственных договоров. Новые процессуальные кодексы и их влияние на заключение и исполнение договоров. Новая судебная практика.

12—13 июня, Киев | СТРОИТЕЛЬСТВО – 2018. Новые законодательные изменения в строительстве. Порядок получения разрешительной документации и этапы прохождения разрешительных процедур. Как избежать проблем с ГАСИ. Проектирование, экспертиза, эксплуатация, сметная документация. Договорные отношения .в строительстве.

22 июня, Киев | ВЭД – КОНТРАКТЫ В 2018 году: заключение, расторжение, исполнение. Минимизация рисков и убытков. Особенности работы с Китаем, Канадой, странами Юго-восточной Азии и Евросоюза.

4 липня, м. Київ | ТОВ та ТДВ в 2018р. Нові можливості для бізнесу. Нові правила регулювання здійснення господарської діяльності у формі ТОВ та ТДВ з 18.06.2018 згідно нового Закону України №2275 - VIII.

6 липня, м. Київ | НОВІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ КОДЕКСИ: ГПК, ЦПК, КАС. Проблемні та практичні питання застосування норм нового процесуального законодавства (захід акредитовано НААУ — 7 балів адвокатам)

База ділянок

Пошук

Розсилка

ПОСЛУГИ ДЛЯ ГРОМАДЯН

 

ПОСЛУГИ ДЛЯ КОМПАНІЙ