ukenru

ЗЕМЛЯ 2019/2020! Мораторій. Ринок землі. Ризики: агрохолдинги, малі/середні фермери. (Суб)Оренда. Договори. Реєстрація. Переважне право. АГРОЗМІНИ. Масиви. Інвентаризація. Обмін. "Шахматки". Польові дороги. Паї. (Анти)Рейдерство. Суди! НГО. Плата! (14-15 листопада, КИЇВ). Детальніше...


14-15 листопада, м.Київ. Семінар: "РИНОК ЗЕМЛІ! Хто скупить українські чорноземи? – шляхи, можливості, ризики. ВСІ ЗМІНИ в земельному законодавстві 2019-2020". Детальніше...


 

Проект Земельної спілки України: "Десять кроків для подолання корупції у земельних відносинах"...

Огляд земельного законодавства за червень


1. Акти органів виконавчої влади у сфері земельних відносин

20.06.2019 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 476 «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Документом встановлюються вимоги до проведення інвентаризації земель під час здійснення землеустрою та складення за її результатами технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель, що дозволить забезпечити наповнення Державного земельного кадастру інформацією про земельні ділянки та підвищити ефективність здійснення контролю за використанням та охороною земель.

Після набрання чинності вказаною постановою, буде можливим виконання робіт із землеустрою щодо інвентаризації масивів земель сільськогосподарського призначення і внесення відомостей про такі масиви до Державного земельного кадастру.

Постаново також визнано такими, що втратили чинність, деякі постанови Кабінету Міністрів України.

21.06.2019набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 477 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Постановою Уряд вдосконалив правове регулювання у сфері земельних відносин шляхом приведення деяких постанов Кабінету Міністрів України у відповідність до змін у законодавстві.

Передбачається введення нового понятійного апарату, запровадженого Законом України «Про електронні довірчі послуги», зокрема поняття «кваліфікований електронний підпис» в низці нормативно правових актів Кабінету Міністрів.

Головною новацією внесених змін є положення, які  встановлюють механізм внесення до Державного земельного кадастру відомостей про масиви земель сільськогосподарського призначення. Вказані відомості вносяться до на підставі технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.

Крім того, постановою передбачено можливість видачі витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки в електронному вигляді. Це значно зменшить витрати часу фізичних та юридичних осіб на отримання такого витягу.

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. № 500 «Про внесення змін до Положення про порядок надання гірничих відводів».

Кабмін врегулював питання щодо спрощення процедур надання та переоформлення гірничих відводів.

Зміни дадуть можливість конкретизувати перелік корисних копалин, на розробку яких не потребується отримання акта про надання гірничого відводу (користування нафтогазоносними надрами, користування надрами для розробки родовищ торфу та підземних вод (крім мінеральних);

Також внормовують погодження питань надання гірничого відводу із вимогами чинного законодавства в частині віднесення питання надання земельних ділянок для розміщення та обслуговування об’єктів, пов’язаних із видобуванням корисних копалин, як для суспільних потреб.

Змінами передбачено, що у разі зміни користувача надр, реорганізації підприємства або продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами без зміни меж об’єкта надрокористування переоформляються акт про надання гірничого відводу та надпис на копії топографічного плану поверхні, рішення стосовно переоформлення гірничого відводу приймається протягом 15 днів з дати отримання зазначених документів.

Також зазначеними змінами було дозволено зміна меж між суміжними гірничодобувними об’єктами, які належать одному і тому самому користувачу надр, що здійснює розробку родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, за відповідним проектом, погодженим з територіальним органом державного гірничого нагляду та затвердженим Держпраці. Рішення стосовно погодження та/або затвердження такого проекту приймається відповідним органом протягом 21 дня.

Реалізація цих змін вплине на стан дотримання суб’єктами господарювання гірничого законодавства та законодавства про надра, сприятиме підвищенню відповідальності суб’єктів господарювання, які отримали акти про надання гірничих відводів, щодо забезпечення безпеки людей та збереження майна, споруд та навколишнього природного середовища під час розробки родовищ корисних копалин, експлуатації гірничих об’єктів, ліквідації (консервації) гірничодобувних підприємств.

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 522 «Про внесення змін до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам».

Змінами, зокрема, надається можливість створювати комісії по визначенню та відшкодуванню збитків власникам землі не лише при виконавчих комітетах міських (містах обласного значення) рад, але й при міських, сільських та селищних радах.

Вказаними комісіями проводиться визначення обсягу збитків, заподіяних  вилученням  (викупом)  та тимчасовим зайняттям земельних  ділянок,  встановленням  обмежень щодо їх використання, погіршенням   якості   ґрунтового   покриву   та   інших  корисних властивостей  земельних  ділянок  або приведенням їх у непридатний для   використання  стан  та  неодержанням  доходів  у  зв'язку  з тимчасовим невикористанням земельних ділянок.

Прийняття зазначеної постанови Кабінету Міністрів України забезпечить отримання додаткових надходжень до місцевих бюджетів у вигляді відшкодування збитків (неодержаних доходів).

2. Акти органів судової влади у сфері земельних відносин

25.06.2019 року Конституційний Суд України ухвалив Рішення у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними» від 7 червня 2017 року № 413 зі змінами, визнавши її такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною).

Постановою № 413, затверджено Стратегію удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними.

Головною «новацією» вказаної Стратегії було, що на безкоштовну приватизацію можна направляти лише 25%, від земель, які були реалізовані на земельних торгах.

Відповідно Конституції, порядок придбання прав на землю повинен регулюватися лише на законодавчому рівні. Але таких обмежень Земельний кодекс України не передбачає.

Прийняттям цієї постанови Кабмін фактично заборонив застосовувати в Україні вимоги статей 118, 121 Земельного кодексу України щодо безоплатної приватизації земельних ділянок.

База ділянок

Пошук

Розсилка

ПОСЛУГИ ДЛЯ КОМПАНІЙ