ukenru

Семінари в Одесі з кращими експертами України: 23.07 «БУДІВНИЦТВО - 2019». Олександр Сергієнко. || 23.07 «ТЕНДЕРИ – 2019». Тетяна Колесник. || 24.07 «ЗЕМЛЯ. Зміни з 1 січня 2019». Віктор Кобилянський. || 24. 07 «КАДРОВИЙ АУДИТ». Тимур Алієв. || 16.08 «ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ». Тетяна Васильченко. Детальніше...


 

Проект Земельної спілки України: "Десять кроків для подолання корупції у земельних відносинах"...

Закон про сертифікацію набирає чинності з 3 грудня 2012 року. Земельна спілка України звернулась до Держземагентства за роз'ясненням положень Закону


Вих. № 1-19/11/12 від 19 листопада 2012 року

Голові Державного агентства

земельних ресурсів України

Тимченку С.М.

МСП 03680, м.Київ, вул. Народного ополчення,3

 

Шановний Сергію Михайловичу!

    Закон України від 02.10.2012 № 5394-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт» (надалі – Закон) набуває чинності 03 грудня 2012 року.

Земельна спілка України, як найбільше в Україні професійне об’єднання суб’єктів господарювання, що виконують землевпорядні, землеоціночні та топографо-геодезичні роботи, враховуючи те, що деякі положення Закону мають неоднозначне тлумачення, просить Вас надати роз’яснення щодо таких питань, а саме:

 

1. Чи мають право суб’єкти господарювання, що виконують землевпорядні, геодезичні та топографо-геодезичні роботи, на підставі отриманих ліцензій, виконувати такі роботи після 03 грудня 2012 року, враховуючи те. Що згідно частини 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону вони можуть виконувати ці роботи лише маючи в своєму складі інженера-землевпорядника, інженера-геодезиста включеного до державних реєстрів сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів? Чи повинні вони припинити з 03 грудня 2012 року виконання усіх землевпорядних та топографо-геодезичних робіт, в тому числі тих, що виконуються за кошти державного та місцевих бюджетів, до одержання кваліфікаційних сертифікатів та включення до відповідних реєстрів інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів?

2. Чи має право суб’єкт господарювання, який у встановленому законом порядку отримав ліцензію на проведення робіт із землеустрою, призначити у своєму штаті двох і більше інженерів-землевпорядників, що відповідають за якість робіт?

3. Чи матиме право суб’єкт господарювання з 03 грудня 2012 року здійснювати в установленому законом порядку діяльність щодо проведення робіт із землеустрою, якщо він отримав ліцензію маючи в штаті лише одного інженера-землевпорядника, відповідно до ліцензійних вимог, які діяли на момент отримання ліцензії на землевпорядні роботи, та якому буде видано кваліфікаційний сертифікат?

4. Законом передбачено отримання кваліфікаційного сертифікату спеціалістами, які здійснюють геодезичну діяльність не лише в сфері землеустрою, а в інших сферах господарства (наприклад, будівництво, гірничо-добувна промисловість, картографія, фотограмметрія, космічна геодезія тощо), які відповідно до чинного законодавства України не ліцензуються. Чи потрібно працівникам даних підприємств отримати кваліфікаційні свідоцтва сертифікованих інженерів-геодезистів? За якими критеріями буде здійснюватися їх професійне оцінювання? Як в подальшому мають здійснювати свою діяльність ці фахівці після 03 грудня 2012 року?

5. Для видачі кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника без складання кваліфікаційного іспиту інженери-землевпорядники, які відповідають за якість землевпорядних робіт, мають подати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, заяву, копію документа (документів) про вищу освіту та копію трудової книжки. Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Мінпраці, Мін'юсту, Мінсоцзахисту населення України № 58 від 29.07.93 р., встановлено, що ФОП не має права заводити трудову книжку на себе, це право мають лише підприємства, установи організації усіх форм власності, а також ФОПи - на своїх найнятих працівників, з якими укладено трудові договори. Чи можуть отримати за таких умов кваліфікаційний сертифікат сертифікованого інженера-землевпорядника фізичні особи – підприємці, що мають ліцензію на проведення робіт із землеустрою, та які документи необхідно подати для отримання кваліфікаційного сертифіката?

6. Відповідно до Закону складання документації із землеустрою особою, яку позбавлено кваліфікаційного сертифіката або дія кваліфікаційного сертифіката якої зупинено, забороняється. Документація із землеустрою та технічна документація з оцінки землі, яка була підписана такою особою, є недійсною. Питання: недійсною є документація, яка була підписана після дати зупинення або анулювання кваліфікаційного сертифіката, або недійсною є документація, яка була підписана такою особою за весь час дії кваліфікаційного сертифіката?

7. Чи може бути зупинений чи анульований кваліфікаційний сертифікат виконавця робіт із землеустрою за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує політику у сфері земельних відносин, якщо такі дії органу, суперечать вимогам статті 8 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», який є спеціальним законом, що регулює питання пов’язані з проведенням державного нагляду (контролю)?    

8. Якими є критерії відбору вищих навчальних закладів, що забезпечуватимуть проведення підвищення кваліфікації та роботу Кваліфікаційної комісії, в т.ч. із урахуванням їх рівня акредитації та необхідністю створення умов економічної конкуренції між ними?

9. Яким є порядок формування Кваліфікаційної комісії та забезпечення участі у її складі висококваліфікованих інженерів-землевпорядників, що представляють найбільші в Україні професійні об’єднання землевпорядників та геодезистів?

10. Якими є критерії включення до складу Кваліфікаційної комісії інженерів-землевпорядників за квотою Держземагентства України? Яким чином буде підтверджуватись їх кваліфікація?

11. У якій формі буде здійснюватися кваліфікаційний іспит (співбесіда, письмовий екзамен, незалежне тестування, письмова відповідь на запитання тощо)?

12. Якою є форма кваліфікаційного свідоцтва сертифікованого інженера-землевпорядника та сертифікованого інженера-геодезиста та яким є порядок їх видачі? Яким органом (органами) вони мають засвідчуватися?

13. Яким є порядок виготовлення печаток сертифікованих інженерів-землевпорядників?

14. Яким чином Держземагентство України планує здійснювати матеріально-технічне забезпечення діяльності Кваліфікаційної комісії?

Просимо надати конкретні та вичерпні відповіді на поставлені питання, адже невизначеність у застосуванні норм згаданого Закону може стати причиною зупинення, починаючи з 03.12.2012, виконання землевпорядних і топографо-геодезичних робіт та невиконання взятих зобов’язань, в тому числі, за бюджетним фінансуванням.

 

З повагою,

Президент Асоціації

«Земельна спілка України»                                                              А.Г. Кошиль

База ділянок

Пошук

Розсилка

ПОСЛУГИ ДЛЯ ГРОМАДЯН

 

ПОСЛУГИ ДЛЯ КОМПАНІЙ