ukenru

Як і за скільки купити українські чорноземи. Перезавантаження земельних відносин – вільний обіг земель. Агро холдинги, малий та середній фермер – у кожного своя зона ризику. Землі громад-перспективи. Рейдерський гачок. 13-14 лютого «ЗЕМЕЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 2020». Детальніше...


11-12 лютого | Київ - ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ в 2020р. ЗАПУСК ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ. Відміна мораторію. Ринок землі. Набуття, захист, припинення прав на землю. Купівля, продаж, оренда (суборенда). Реєстрація. Плата за землю. Детальніше...


ЗЕМЛЯ 2020! Мораторій. Ринок землі. Що зробити ВЖЕ! Ціна. Іноземці. Переважне право. Як не втратити земельний банк: агрохолдинги, фермери. (Суб)Оренда. Договори. Реєстрація. АГРОЗМІНИ. Масиви. Обмін. "Шахматки". Польові дороги. Паї. (Анти)Рейдерство. Суди! НГО. Плата! Детальніше...


Проект Земельної спілки України: "Десять кроків для подолання корупції у земельних відносинах"...

Інформація «Земельної спілки України» для членів Асоціації щодо деяких питань ліцензування землевпорядних, землеоціночних робіт і проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок


 

У зв’язку з неоднозначною ситуацією, що склалася у сфері ліцензування землевпорядних і землеоціночних робіт, а також проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, Асоціація вважає за необхідне поінформувати своїх офіційних представників, офіційних партнерів, членів, інших господарюючих суб’єктів, що виконують землевпорядні та землеоціночні роботи, а також оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, стосовно деяких правових аспектів професійної діяльності у сфері землеустрою та оцінки земель.
Як відомо, Держкомземом було прийнято наказ від 05.08.2009 № 423 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт» (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31.08.2009 за № 821/16837), яким було істотно ускладнено умови господарювання для більш ніж трьох тисяч юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що виконують землевпорядні та землеоціночні роботи.
На думку Асоціації, згадані ліцензійні умови не в повній мірі відповідають чинному законодавству у сфері землеустрою та оцінки земель, звужують права та свободи громадян, порушують засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, а також невиправдано обмежують економічну конкуренцію. З цього приводу, Асоціацією було направлено відповідні звернення до Кабінету Міністрів України, Держкомзему, Міністерства юстиції, Міністерства фінансів, Антимонопольного комітету і Держкомпідприємництва.
Наказом Держкомзему від 05.08.2009 № 423, серед іншого, було наказано ліцензіатам, які здійснюють господарську діяльність на підставі чинних ліцензій, привести свою діяльність у відповідність до вимог ліцензійних умов, затверджених цим наказом, до 1 січня 2010 року.
В той же час, повне приведення господарської діяльності ліцензіатів до вимог нових ліцензійних умову даний час не можливе, зокрема щодо:
- забезпечення підвищення кваліфікації інженера-землевпорядника особами, відповідальними за дотримання вимог законодавства при виконанні робіт, що ліцензуються – адже наразі жоден навчальний заклад, що уклав угоду з Держкомземом, не проводить подібне навчання;
- наявності витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок – адже наразі Держкомзем не видає подібних витягів;
- розроблення посадових інструкцій працівників усіх посад, зазначених у штатному розписі ліцензіата, відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – адже згаданий довідник, що затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 16.02.1998 № 24 не містить кваліфікаційних характеристик виконавців робіт із землеустрою та оцінки земель;
- наявності у складі ліцензіата (для окремих видів робіт) спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад за спеціальністю «ґрунтознавство» – адже така спеціальність відсутня у Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24.04.1997 № 507.
Крім того, зміна видів діяльності, що ліцензується (визначених пунктом 2.2.1 попередніх Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт, що були затверджені наказом Держпідприємництва, Держкомзему України від 13.02.2001 № 28/18, на ті, що визначені пунктом 2.1 чинних ліцензійних умов) фактично потребує повторної видачі ліцензій, адже мала місце зміна предмету ліцензування та зміна кодів Єдиного ліцензійного реєстру, що зазначаються у ліцензії.
Таким чином, склалася ситуація, коли усі суб’єкти господарювання, які виконують роботи із землеустрою та землеоціночні роботи, поставлені у ситуацію принципової неспроможності до 01.01.2010 привести свою діяльність до вимог наказу Держкомзему від 05.08.2009 № 423.
Видача нових ліцензій на провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт починаючи з 14.09.2009 (дати опублікування наказу Держкомзему від 05.08.2009 № 423) також неможлива, адже жоден суб’єкт господарювання у даний час неспроможний повністю виконати нові ліцензійні умови, а у разі, якщо така видача ліцензій проводиться, то вона здійснюється посадовими особами органу ліцензування із явним порушенням вимог прийнятих нормативно-правових актів.
Таким чином, внаслідок прийняття Держкомземом наказу від 05.08.2009 № 423 в Україні створено умови, при яких починаючи з 01 січня 2010 року в Україні фактично має бути унеможливлене проведення землеустрою та землеоціночних робіт.
Нагадаємо, що відповідно до статті 20 Закону України від 22.05.2003 № 858-IV «Про землеустрій», землеустрій проводиться в обов’язковому порядку на землях усіх категорій незалежно від форми власності в разі:
- розробки документації із землеустрою щодо організації раціонального використання та охорони земель;
- встановлення та зміни меж об’єктів землеустрою, у тому числі визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України;
- надання, вилучення (викупу), відчуження земельних ділянок;
- встановлення в натурі (на місцевості) меж земель, обмежених у використанні і обмежених (обтяжених) правами інших осіб (земельні сервітути);
- організації нових і впорядкування існуючих об’єктів землеустрою;
- виявлення порушених земель і земель, що зазнають впливу негативних процесів, та проведення заходів щодо їх відновлення чи консервації, рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, ущільнення, забруднення промисловими відходами, радіоактивними і хімічними речовинами та інших видів деградації, консервації деградованих і малопродуктивних земель.
Відповідно до статті 13 Закону України від 11.12.2003 № 1378-IV «Про оцінку земель», що визначає випадки обов’язкового проведення грошової оцінки земельних ділянок, нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться у разі:
- визначення розміру земельного податку;
- визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності;
- визначення розміру державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом;
- визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;
- розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.
Експертна грошова оцінка земельних ділянок проводиться у разі:
- відчуження та страхування земельних ділянок, що належать до державної або комунальної власності;
- застави земельної ділянки відповідно до закону;
- визначення інвестиційного вкладу в реалізацію інвестиційного проекту на земельні поліпшення;
- визначення вартості земельних ділянок, що належать до державної або комунальної власності, у разі якщо вони вносяться до статутного фонду господарського товариства;
- визначення вартості земельних ділянок при реорганізації, банкрутстві або ліквідації господарського товариства (підприємства) з державною часткою чи часткою комунального майна, яке є власником земельної ділянки;
- виділення або визначення частки держави чи територіальної громади у складі земельних ділянок, що перебувають у спільній власності;
- відображення вартості земельних ділянок та права користування земельними ділянками у бухгалтерському обліку відповідно до законодавства України;
- визначення збитків власникам або землекористувачам у випадках, встановлених законом або договором;
- рішення суду.
Таким чином, внаслідок неможливості проведення землеустрою та землеоціночних робіт за новими ліцензійними умовами, в Україні унеможливлюється набуття і реалізація громадянами конституційних прав на землю, наповнення державного та місцевих бюджетів завдяки продажу земельних ділянок державної та комунальної власності і прав на них, реалізація заходів з охорони земель, як основного національного багатства тощо.
Зважаючи на вищевикладене, фактично з 01 січня 2010 року виникають загрози національній безпеці України, що передбачені статтею 7 Закону України від 19.06.2003 № 964-IV «Про основи національної безпеки України», у частині порушення з боку органів державної влади Конституції і законів України, прав і свобод людини і громадянина, зниження інвестиційної та інноваційної активності, виникнення нестабільності у правовому регулюванні відносин у сфері економіки, в тому числі фінансової (фіскальної) політики держави, призупинення відтворювальних процесів та подолання структурної деформації в економіці тощо.
Найбільш глибоке занепокоєння Асоціації викликає те, що, внаслідок не виважених рішень Держкомзему у сфері ліцензування господарської діяльності, створено додаткові умови для унеможливлення реалізації завдань, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 № 844 «Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України».
Нагадаємо, що цією постановою визначено порядок безоплатного оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки, згідно якого розроблення технічної документації має здійснюватися державними підприємствами, що належать до сфери управління Держкомзему або Мінприроди та мають ліцензію на проведення робіт із землеустрою. Зазначені підприємства, як і усі інші суб’єкти господарювання, мали б привести свою діяльність до нових ліцензійних умов до 01 січня 2010 року, але, зважаючи на вищевикладені обставини, що в принципі унеможливлюють здійснення господарювання за новими ліцензійними умовами, вони не в змозі цього зробити.
Таким чином, починаючи з 01 січня 2010 року розроблення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, під час безоплатного оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки фактично здійснюється державними підприємствами, діяльність яких не відповідає Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт, що затверджені наказом Держкомземом від 05.08.2009 № 423. А це, за певних обставин, може:
1) поставити під сумнів чинність створюваної документації із землеустрою та чинність виготовлених на її підставі правовстановлюючих документів на земельні ділянки, що належать громадянам України;
2) встановлення неправомірності укладання державними органами договорів із підприємствами на здійснення робіт із землеустрою, що ліцензуються, при невідповідності цих суб’єктів господарювання умовам ліцензування;
3) призвести до неефективного витрачання коштів Державного бюджету України при спрямуванні їх підприємствам, що не відповідають вимогам до виконавців відповідних видів робіт.
Зважаючи на складність ситуації, Асоціація звертає увагу своїх офіційних представників, офіційних партнерів, членів, а також інших господарюючих суб’єктів, що виконують землевпорядні та землеоціночні роботи, на те, що з 30 грудня 2009 року набув чинності Закон України від 15.12.2009 № 1759-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні» (Урядовий кур’єр від 30.12.2009 – № 244). Підпунктом 1 пункту 2 Прикінцевих положень згаданого Закону встановлено до 1 січня 2011 року мораторій на здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами щодо суб’єктів малого підприємництва, крім:
- проведення перевірок суб’єктів малого підприємництва, господарська діяльність яких віднесена до високого ступеня ризику, критерії визначення якого затверджено Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
- проведення органами державної податкової служби планових та позапланових виїзних перевірок (крім перевірок, які проводяться згідно з пунктами 4 і 8 частини шостої статті 11-1 Закону України «Про державну податкову службу в Україні»);
- проведення органами Пенсійного фонду України планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання з високим або середнім ступенем ризику;
- проведення органами захисту прав споживачів позапланових перевірок за скаргами споживачів.
Відповідно до статті 1 Закону України від 19.10.2000 № 2063-III «Про державну підтримку малого підприємництва», суб’єктами малого підприємництва є:
- фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як суб’єкти підприємницької діяльності;
- юридичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 70 млн. гривень.
Середньооблікова чисельність працюючих визначається з урахуванням усіх працівників, у тому числі тих, що працюють за договорами та за сумісництвом, а також працівників представництв, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів.
Таким чином, до 01 січня 2011 року Держкомзем (який не є органом захисту прав споживачів) не має права здійснювати заходи контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт, а усі перевірки додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності (як планові, так і позапланові), що проводяться після 30 грудня 2009 року, мають розглядатися як такі, що здійснюються із порушенням законодавства.
Вищезгаданим Законом від 15.12.2009 № 1759-VI також внесено зміни до статті 21 Закону України від 01.06.2000 № 1775-III «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», згідно яких підставою для анулювання ліцензії у зв’язку з неможливістю ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності, може бути лише відповідний акт. Зважаючи на те, що акт може бути одержано виключно у результаті проведення планової або позапланової перевірки суб’єкту господарювання, у 2010 році анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт (крім тих, строк дії яких спливає у 2010 році) у зв’язку з неприведенням діяльності суб’єкта господарювання у відповідність до вимог нових ліцензійних умов, не можливе.
У разі, якщо посадові особи окремих органів державної влади вказуватимуть суб’єкту господарювання, що виконує землевпорядні або землеоціночні роботи за ліцензією, строк дії якої не закінчується у 2010 році, на існування істотного ризику позбавлення його вказаної ліцензії у зв’язку з неприведенням діяльності суб’єкта господарювання у відповідність до вимог нових ліцензійних умов, або наполягатимуть на проведенні відповідних перевірок, рекомендуємо роз’яснити таким посадовим особам положення Закону України від 15.12.2009 № 1759-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні», а також попередити їх про відповідальність, передбачену статтею 166-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X, а також статтею 365 Кримінального кодексу України від 05.04.2001 № 2341-III.
Відзначаємо також, що правомірність прийняття та реєстрації наказу Держкомзему від 05.08.2009 № 423 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт» у даний час є предметом оскарження у адміністративному суді. У разі скасування чинних ліцензійних умов, ліцензування господарської діяльності господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт може здійснюватися безпосередньо на підставі ст.ст. 10, 11, 13, 14, 15 Закону України від 01.06.2000 № 1775-III «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», адже, згідно статті 10 згаданого Закону, відсутність ліцензійних умов на провадження певного виду господарської діяльності не є підставою для відмови у видачі ліцензії.
Звертаємо також увагу на те, що мораторій на здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності також обмежує проведення планових і позапланових перевірок щодо додержання ліцензійних умов інших видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню, і, зокрема, виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт.
Асоціація також відзначає, що у другій половині 2009 року Держкомземом без жодних пояснень було припинено видачу кваліфікаційних документів оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок (кваліфікаційних свідоцтво, свідоцтв про підвищення кваліфікації, свідоцтв про проходження навчання). Значна кількість оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які, згідно вимоги статті 8 Закону України від 11.12.2003 № 1378-IV «Про оцінку земель», підвищили свою кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації, а також особи, які відповідно по Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії з експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженого наказом Державного агентства земельних ресурсів України від 10.08.2007 № 117 (зареєстр. в Мін’юсті України 10.09.2007 за № 1052/14319), успішно склали кваліфікаційний іспит, фактично позбавлені права на працю, що гарантоване статтею 43 Конституції України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР.
Чинними наказами Держкомзему від 27.05.2008 № 72а «Про затвердження форми Кваліфікаційного свідоцтва», від 27.05.2008 № 71 «Про затвердження форми посвідчення про підвищення кваліфікації», а також від 27.05.2008 № 70 «Про затвердження форми свідоцтва про проходження навчання» передбачена необхідність підписування відповідних кваліфікаційних документів Головою (заступником Голови) Державного комітету України із земельних ресурсів, Головою (заступником Голови) Екзаменаційної комісії, а також скріплення підпису гербовою печаткою Держкомзему.
Звертаємо увагу на те, що Порядок видачі Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок затверджено наказом Державного агентства земельних ресурсів України 10.08.2007 № 116 (зареєстр. в Мін’юсті України 10.09.2007 за № 1051/14318). Згідно пункту 6 згаданого Порядку, оформлене Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача разом із протоколом рішення Екзаменаційної комісії подаються на підпис Голові (заступнику Голови) Екзаменаційної комісії.
Відзначимо також, що відповідно до пункту 4.6.15 Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.1997 № 1153, «на документах, що засвідчують права громадян і юридичних осіб … підпис відповідальної особи повинен завірятися гербовою печаткою». Крім того, у відповідності до вищезгаданого пункту, «гербова печатка ставиться також на … посвідченнях».
Неодержання оцінювачами з експертної грошової оцінки земельних ділянок кваліфікаційних документів призводить до обмеження кола суб’єктів господарювання, що виконують відповідні землеоціночні роботи, а отже – до обмеження або неможливості своєчасного надання відповідних оціночних послуг учасникам земельних відносин: органам державної влади та місцевого самоврядування, юридичним особам та громадянам України у випадках обов’язкового проведення оцінки згідно законодавства. Внаслідок ситуації, що склалася, можна очікувати зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів від продажу земельних ділянок та прав на них, а також значних ускладнень при укладанні громадянами та юридичними особами цивільно-правових угод щодо відчуження земельних ділянок, зростання соціального невдоволення діями виконавчої влади.
Асоціація сподівається, що Голова Держкомзему, який відповідно до пункту 10 Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 № 224, здійснює керівництво Держкомземом та несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Держкомзем завдань, вживе усіх необхідних заходів для встановлення причин порушення конституційних прав громадян України на працю, внаслідок затримки зі скріпленням поданих до Держкомзему кваліфікаційних документів оцінювачів гербовою печаткою цього органу, а також сприятиме передачі підписаних та засвідчених належним чином кваліфікаційних документів навчальним закладам.
В той же час, до вжиття Держкомземом зазначених заходів, Асоціація звертає увагу своїх офіційних представників, офіційних партнерів, членів, а також оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, осіб, що склали кваліфікаційний іспит, а також осіб, що пройшли навчання за програмою базового курсу, на деякі норми Закону України від 06.09.2005 № 2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (із змінами, внесеними Законом України від 15.12.2009 № 1759-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні»).
Статтею 1 згаданого Закону України передбачено, що документом дозвільного характеру є дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ, який дозвільний орган зобов’язаний видати суб’єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності і без наявності якого суб’єкт господарювання не може провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності.
Цією ж статтею у сфері господарської діяльності запроваджено принцип мовчазної згоди – принцип, згідно з яким суб’єкт господарювання набуває право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання відповідного документа дозвільного характеру, за умови якщо суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою подано в установленому порядку заяву та документи в повному обсязі, але у встановлений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі не видано або не направлено.
Відповідно до пункту 5 статті 4 цього ж Закону України встановлено, що строк видачі документів дозвільного характеру становить десять робочих днів, якщо інше не встановлено законом. У разі якщо суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою подано у встановленому законом порядку заяву та документи, передбачені для отримання або продовження права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності в повному обсязі, але у визначений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі не видано або не направлено, застосовується принцип мовчазної згоди.
У разі якщо у встановлений законом строк суб’єкту господарювання не видано або не направлено документ дозвільного характеру чи рішення про відмову у його видачі, то через десять робочих днів з дня закінчення строку, встановленого для прийняття рішення про видачу або відмову у видачі документа дозвільного характеру, суб’єкт господарювання має право провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності. Копія опису прийнятих документів з відміткою про дату їх прийняття є підтвердженням подання заяви та документів адміністратору або дозвільному органу.
Вважаючи на вищевикладене, Асоціація рекомендує особам, що потребують видачі кваліфікаційних документів, до моменту видачі їм таких документів, засвідчених підписом Голови (заступника Голови) Державного комітету України із земельних ресурсів, Голови (заступника Голови) Екзаменаційної комісії, що скріплений гербовою печаткою Держкомзему, після закінчення десятиденного строку з дня подачі навчальним закладом оформленого кваліфікаційного документу на підпис Голові (заступнику Голови) Екзаменаційної комісії, керуватися принципом мовчазної згоди.
У цьому разі, до звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки замість кваліфікаційного документу доцільно прикладати (1) копію наданого навчальним закладом опису документів (із супровідним листом (заявою), який містить клопотання підписати зазначені документи, що подані Держкомзему), із відміткою про дату їх прийняття, а також (2) копію наданого навчальним закладом протоколу засідання відповідної екзаменаційної комісії, на підставі якого виготовлено кваліфікаційний документ.
Асоціація «Земельна спілка України» висловлює свою прихильність до виваженого підходу у питаннях регулювання господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт. Ми сподіваємось на неухильне додержання вимог чинного законодавства органами державної влади та суб’єктами господарювання, а також забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист державою усіх суб’єктів господарювання.

 

База ділянок

Пошук

ПОСЛУГИ ДЛЯ КОМПАНІЙ