ukenru

4 червня | Онлайн – конференція | ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ - 2020. Ринок землі: юридичні та фінансові аспекти. Оренда землі: нові правила з 15 липня 2020р. Основні "болі" агропідприємств: ПДВ-кредит, блокування податкових накладних, ТТН і ВН. Детальніше...


РИНОК СГ ЗЕМЛІ! Купівля-продаж. Вартість. Набуття права власності. Як підготуватися? ДОГОВОРИ (Суб)ОРЕНДИ. Зміни 16.7.2020р. Захист орендаря + права оренди. Як не втратити земельний банк. Переважне право. Постійне користування. Поновлення. Пролонгація. Припинення. Розірвання (29 травня). Детальніше...


ДОГОВОРИ В АГРО БІЗНЕСІ! Що важливо передбачити? ПОСТАВКА (зерно, СГ продукція ЗЗР та ТМЦ). ЗЕД контракти. Експедиторські послуги. Транспортування. Зберігання зерна на зернових складах. Надання послуг та виконання робіт. Мінімізації ризиків. Розгляд кейсів та судової практики. Захист інтересів. Детальніше...


ЗЕМЛЯ 2020! Договори - зміни з 16.1.2020р.! РИНОК ЗЕМЛІ. Купівля-продаж. Що зробити ВЖЕ! (Суб)Оренда - як залізобетонно оформити? Як не втратити земельний банк? Реєстрація. ДЗК. Переважне право. АГРО: масиви, обмін, шахматки. Паї. Торги. ЦП. (Анти)Рейдерство. Суди. НГО, плата. Детальніше...


Проект Земельної спілки України: "Десять кроків для подолання корупції у земельних відносинах"...

Семінар 28-29 травня в м.Києві | ДІЛОВОДСТВО ТА АРХІВНА СПРАВА В УКРАЇНІ. Нові зміни в Правилах організації діловодства та архівного зберігання. Сучасні технології та нові методи організації роботи. Електронний документообіг. Архів підприємства.


Компанія Кортекс запрошує Вас на семінар

для спеціалістів з ведення діловодства, архівних підрозділів


ДІЛОВОДСТВО ТА АРХІВНА СПРАВА В УКРАЇНІ.

Нові зміни в Правилах організації діловодства та архівного зберігання. Сучасні технології та нові методи організації роботи. Електронний документообіг. Архів підприємства.


Детальніше за тел.:+38 (044) 451-88-12 , (050) 312-34-73 ,

або на сайті : desyatka.com.ua


Реєстрація триває, приєднуйтесь тут →


Програма семінару:

 1. 1.Нормативно-правова база, що регламентує діловодство та архівну справу в Україні.
 • Нові зміни в Правилах організації діловодства та архівного зберігання, затверджені Наказом Мінюсту № 2277/5.
 • Постанова КМУ № 55 від 17 січня 2018р.
 • Профільні міжнародні та національні стандарти.
 1. 2.Організація роботи служби діловодства в установі (на підприємстві) за новими правилами.
 • Порядок розробки та затвердження організаційних документів що регламентують роботу служби діловодства
 • Підготовка локальних нормативних актів підприємства, що регулюють організацію роботи з документами (інструкція з діловодства, стандарт організації тощо).
 • Положення про службу діловодства, його зміст, порядок розробки та затвердження, структура служби. Посадові інструкції працівників, призначення, порядок розробки та затвердження.
 • Кадрове забезпечення діяльності служби, кваліфікаційні вимоги до працівників, розрахунок їх чисельності, нормування праці.
 • Взаємодія служби діловодства з іншими структурними підрозділами.
 • Інструкція з діловодства підприємства, установи, організації: її зміст, порядок підготовки, погодження та затвердження.
 • Відповідальність за недотримання вимог чинного законодавства у сфері архівної справи і діловодства.
 1. 3.Підготовка і оформлення службових документів (з урахуванням нових змін).
 • Нормативні вимоги щодо складання та оформлення документів. Бланки документів. Склад реквізитів документів, вимоги до їх змісту та розташуванню.
 • Підписи з В.О. – нова норма. Печатки – нова норма. Чи повинне ваше підприємство застосовувати печатку.
 • Погодження, затвердження, підписання управлінських документів, загальні вимоги до їх тексту Організаційно-розпорядчі документи, їх види, порядок підготовки та оформлення.
 • Організаційна документація та її оформлення (правила, положення або статут, інструкції, регламенти, штатні розписи тощо)
 • Підготовка та оформлення розпорядчої документації (постанови, рішення, накази, розпорядження).
 • Оформлення інформаційно-аналітичних документів (акти, довідки, доповідні записки, протоколи, службові листи тощо)
 • Особливості оформлення засідань колегіальних органів. Особливості ведення протоколів, рішень тощо.
 1. 4.Організація ефективного документообігу. Моделювання маршрутів проходження та обробки інформації.
 • Основні принципи організації документообігу. Визначення його обсягу.
 • Приймання та первинне опрацювання документів, їх попередній розгляд.
 • Реєстрація документів, види і форми реєстрації. Структура реєстраційного індексу.
 • Організація роботи із зверненнями громадян.
 • Строки проходження документів.
 1. 5.Організація конфіденційного діловодства. Робота з документами, що містять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю.
 • Нормативно-правова база по службовій інформації.
 • Організація роботи комісії з питань роботи зі службовою інформацією. Надання грифу ДСК.
 • Оформлення зобов’язань нерозголошення службової інформації (комерційна таємниця).
 • Облік та реєстрація документів, що містять службову інформацію. Облік електронних носіїв інформації.
 • Оформлення та тиражування документів що містять службову інформацію. Вимоги щодо формування таких документів в справи.
 • Організація користуванням документами.
 • Перегляд документів з грифом ДСК з метою підтвердження наявності чи відсутності в них відомостей що є службовою інформацією.
 • Порядок роботи виконавців з конфіденційними документами.
 • Запобігання втрати та витоку документованої та конфіденційної інформації.
 1. 6.Контроль виконання документів. Організація та технологія контролю виконання документів. Мета контролю, його види, строки виконання документів (типові, індивідуальні). Етапи контролю (взяття документа на контроль, визначення форм і методів контролю, проміжний контроль, продовження строків виконання документів, зняття документів з контролю).
 2. 7.Номенклатура справ. Порядок розроблення, затвердження та введення в дію.Підготовка номенклатури справ структурного підрозділу та зведеної номенклатури справ підприємства. Вимоги до складання, оформлення та погодження номенклатур. Застосування переліків документів зі строками зберігання.
 3. 8.Експертиза цінності документів, її принципи і критерії. Організація роботи експертної комісії, її функції та завдання. Порядок проведення експертизи цінності документів та оформлення її результатів.
 4. 9.Формування документів у справи та їх оперативне зберігання в структурних підрозділах. Підготовка і передавання справ для архівного зберігання. Визначення строків зберігання документів. Правила формування справ. Тимчасове зберігання справ у структурних підрозділах та забезпечення їх збереженості. Вимоги щодо оформлення справ. Складання описів справ структурних підрозділів, зведених описів справ підприємства, актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ. Порядок погодження описів справ та актів з державними архівами. Порядок передання справ до архівного підрозділу (архіву) установи
 5. 10.Порядок знищення справ, строк зберігання яких закінчився. Оформлення актів про знищення
 6. 11.Архів підприємства. Організація роботи архівного підрозділу (архіву). Зберігання документів в архіві (архівному підрозділі). Вилучення документів. Нові норми.
 • Порядок розроблення та затвердження положення про архівний підрозділ. Визначення чисельності працівників. Звітність архіву.
 • Облік документів архіву. Основні реєстраційні форми, допоміжні реєстраційні форми архіву. Довідковий апарат до документів архіву (описи, каталоги, картотеки, бази даних тощо). Режим доступу та організація користування документами архіву.
 • Забезпечення збереженості архівних документів. Вимоги до приміщення архіву та його обладнання.
 • Організація приймання-передавання документів (справ) під час зміни керівника установи, керівника архіву, реорганізації або ліквідації установи. Нові вимоги. Обов’язки ліквідаційної комісії щодо передавання справ.
 1. 12.Електронний документообіг. Електронний архів.
 • Електронний документ та документ в електронному вигляді: в чому різниця.
 • Нормативно правова база для створення системи електронного документообігу.
 • Система автоматизації діловодства (САД). Організація роботи з електронними документами у діловодстві та   їх підготовка до передавання на архівне зберігання.
 • Система електронного документообігу (СЕД).
 • Надання юридичної сили електронному документу. Особливості організації електронного документообігу. Особливості підписання електронного документу. Нові формати даних електронних документів (підписів) - чекаємо нових можливостей.
 • Взаємодія електронного та паперового документообігу.
 • Документарний аудит. Рекомендації щодо оптимізації фінансових бюджетів на впровадження електрон-ного документообігу. Які операції можна та необхідно автоматизувати власними силами та в першу чергу, що може почекати, без чого можна обійтись.
 • Архівне зберігання електронних документів.

Забронювати участь >>>


Найближчим часом:

23-24 травня, Київ | ЗЕД в 2019р. Нові зміни в валютному регулюванні. Відповідальність. Оподаткування та звітність.


26-27 травня, Київ | МИТНИЦЯ в 2019р. Нове в митних правилах. Як використати переваги та отримати фінансові вигоди. «Єдиний рахунок».


28 травня, Київ | НОВИЙ ЗАКОН ПРО ТОВ та ТДВ. Нові можливості для бізнесу. Нові правила регулювання здійснення господарської діяльності у формі ТОВ та ТДВ.


30-31 травня, Київ | ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ в 2019р. Укладання, зміна умов, розірвання договору. Спори що виникають з договірних відносин. НОВА СУДОВА ПРАКТИКА виконання господарських договорів. Вплив корпоративної реформи на договірні відносини. (Закон про ТОВ та зміни до Закону про АТ).


20—24 травня  (5 днів), КАРПАТИ, "Radisson Blu Bukovel" 5* | ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ - 2019. ОРЕНДА ЗЕМЛІ. ЗАХИСТ ПРАВ ВЛАСНОСТІ ТА КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ. Ключові зміни для аграріїв. Реалізація Закону № 2498 - наслідки для агросектору.


4-5 червня, Київ | ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ в 2019р. ОРЕНДА ЗЕМЛІ. Нові зміни в земельному законодавстві. Ключові зміни для аграріїв. Землі спецпризначення. Оренда (суборенда). Договір оренди земельної ділянки. Нова НГО. Реєстрація.


26 – 30 июня (5 дней/4 ночи) | КОРОЛЕВСТВО МАРОККО. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ БИЗНЕС – ФОРУМ «Марокко – северные ворота Африки». ( Под патронатом МИД Украины ).


Підписуйтесь у Facebook, щоб бути в курсі всіх професійних заходів →

База ділянок

Пошук

ПОСЛУГИ ДЛЯ КОМПАНІЙ