ukenru

4 червня | Онлайн – конференція | ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ - 2020. Ринок землі: юридичні та фінансові аспекти. Оренда землі: нові правила з 15 липня 2020р. Основні "болі" агропідприємств: ПДВ-кредит, блокування податкових накладних, ТТН і ВН. Детальніше...


Проект Земельної спілки України: "Десять кроків для подолання корупції у земельних відносинах"...

ЗЕМЕЛЬНА СПІЛКА УКРАЇНИ ДОБИЛАСЯ ВИЗНАННЯ НЕЗАКОННИМ ПОРЯДКУ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОЇ ТА ЗЕМЛЕОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Експертно-апеляційна рада Держкомпідприємництва задовольнила скаргу Земельної спілки України щодо визнання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт такими, що порушують законАсоціація «Земельна спілка України» неодноразово висловлювала свою глибоку стурбованість з приводу прийняття Держкомземом наказу від 05.08.2009 № 423 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт», який, на думку Асоціації, не відповідає чинному законодавству у сфері ліцензування певних видів господарської діяльності, землеустрою та оцінки земель, звужує права та свободи громадян, не відповідає засадам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, а також невиправдано обмежує економічну конкуренцію.Діючи в інтересах суб’єктів господарювання – своїх членів, Асоціація звернулась зі скаргою на згаданий наказ Держкомзему до Експертно-апеляційної ради при Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва. Асоціація просила прийняти скаргу до розгляду та призупинити дію наказу Державного комітету України із земельних ресурсів від 05.08.2009 № 423 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт», а також визнати наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 05.08.2009 № 423 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт» таким, що був прийнятий з порушенням вимог законодавства у сфері ліцензування.На черговому засіданні Експертно-апеляційної ради при Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва, що відбулося 3 вересня 2010 року, скарга Асоціації була детально розглянута та задоволена Експертно-апеляційною радою при Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва. Рішення було прийняте членами ради одноголосно. Інтереси Асоціації на засіданні ради представляв Президент Асоціації Андрій Кошиль.Нагадуємо, що Експертно-апеляційна рада при Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва функціонує відповідно до статті 7 Закону України від 01.06.2000 № 1775-III «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 № 1669 «Про експертно-апеляційну раду при Державному комітеті з питань регуляторної політики та підприємництва».Експертно-апеляційна рада є колегіальним органом, створеним при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування. У своїй діяльності експертно-апеляційна рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України. Рішення експертно-апеляційної ради мають характер експертних висновків і є обов'язковими для розгляду спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування. До компетенції експертно-апеляційної ради належить, серед іншого, розгляд заяв, претензій та скарг суб'єктів господарювання на рішення органів ліцензування щодо порушення цими органами законодавства у сфері ліцензування, а також аналіз стану та розроблення рекомендацій щодо вдосконалення ліцензування.Склад експертно-апеляційної ради, що формується з державних службовців, науковців, інших фахівців та представників громадських організацій, визначено розпорядженням Кабінет Міністрів України від 30.06.2010 № 1315-р «Про затвердження складу експертно-апеляційної ради при Державному комітеті з питань регуляторної політики та підприємництва». Експертно-апеляційну раду очолює Голова Держкомпідприємництва Михайло Бродський.Відповідно до пункту 11 Положення про експертно-апеляційну раду при Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 497, рішення ради приймається більшістю голосів її членів і оформлюється протоколом, який підписують голова та секретар ради.Рішення ради обов'язкові для розгляду Держкомпідприємництвом і є підставою для видання ним розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом ліцензування.Держкомпідприємництво надсилає розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування органові ліцензування протягом трьох робочих днів з дати його прийняття. Орган ліцензування протягом десяти робочих днів з дати отримання розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування зобов'язаний повідомити Держкомпідприємництво про його виконання та подати підтвердні документи.Асоціація «Земельна спілка України» вітає прийняття Експертно-апеляційною радою при Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва рішення про визнання наказу Державного комітету України із земельних ресурсів від 05.08.2009 № 423 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт» таким, що був прийнятий з порушенням вимог законодавства у сфері ліцензування. Ми сподіваємось, що це рішення стане одним із перших кроків на шляху виправлення низки системних помилок, що допущені нинішнім керівництвом Держкомзему у сфері регулювання земельних відносин. Асоціація «Земельна спілка України» постійно вживатиме усіх необхідних заходів для захисту законних професійних інтересів суб’єктів господарювання, що виконують роботи із землеустрою та землеоціночні роботи, відстежуватиме регуляторну діяльність Держкомзему та офіційно інформуватиме з цього приводу Кабінет Міністрів України, Генеральну прокуратуру України, Держкомпідприємництва, Міністерство юстиції України, Антимонопольний комітет України, а також широку громадськість.

База ділянок

Пошук

ПОСЛУГИ ДЛЯ КОМПАНІЙ