ukenru

Семінари в Одесі з кращими експертами України: 23.07 «БУДІВНИЦТВО - 2019». Олександр Сергієнко. || 23.07 «ТЕНДЕРИ – 2019». Тетяна Колесник. || 24.07 «ЗЕМЛЯ. Зміни з 1 січня 2019». Віктор Кобилянський. || 24. 07 «КАДРОВИЙ АУДИТ». Тимур Алієв. || 16.08 «ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ». Тетяна Васильченко. Детальніше...


 

Проект Земельної спілки України: "Десять кроків для подолання корупції у земельних відносинах"...

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ УХВАЛИЛА ЗАКОН "ПРО РЕГУЛЮВАННЯ МІСТОБУДІВНОІ ДІЯЛЬНОСТІ" (ЩОДО СКОРОЧЕННЯ ДОЗВІЛЬНИХ ПРОЦЕДУР У БУДІВНИЦТВІ)


Закон встановлює правові та організаційні основи містобудівної діяльності і спрямований на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.Згідно із законом, об´єктами містобудування на державному та регіональному рівнях є планувальна організація території, система розселення, система взаємопов´язаного комплексного розміщення основних об´єктів промисловості, транспорту, інженерної та соціальної інфраструктури, функціональне зонування території України, її частин (груп областей), території Автономної Республіки Крим, областей, адміністративних районів.Об´єктами містобудування на місцевому рівні є комплекси об´єктів будівництва, об´єднаних спільною планувальною структурою, об´ємно-просторовим рішенням, інженерно-транспортною інфраструктурою в межах населеного пункту, його функціональної зони (сельбищної, промислової, центру, курортної, рекреаційної тощо), планувального, житлового району, мікрорайону (кварталу), приміської зони.Об´єктами будівництва є будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, лінійні об´єкти інженерно-транспортної інфраструктури.Законом визначено, що управління у сфері містобудівної діяльності здійснюється Верховною Радою, Кабінетом Міністрів, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури, іншими спеціально уповноваженими органами містобудування та архітектури, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування. Воно провадиться шляхом:планування територій на державному, регіональному та місцевому рівнях;моніторингу стану розроблення містобудівної документації на всіх рівнях;визначення державних інтересів для їх врахування під час розроблення містобудівної документації;проведення ліцензування і професійної атестації;розроблення і затвердження державних будівельних норм, стандартів і правил, запровадження паралельної дії міжнародних кодів та стандартів;контролю за дотриманням законодавства у сфері містобудівної діяльності, вимог державних будівельних норм, стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об´єктів містобудування, проектної документації.Відповідний законопроект зареєстровано за №7418.   (Інформаційне управління)

База ділянок

Пошук

ПОСЛУГИ ДЛЯ ГРОМАДЯН

 

ПОСЛУГИ ДЛЯ КОМПАНІЙ